En koncern, tio bolag och många spetsar

Intellectas tio bolag anpassar sig löpande till de ändrade förutsättningarna på marknaden. Detta genom att hela tiden utveckla och erbjuda spetskompetenser, som möter svängningarna i efterfrågan.

Mot slutet av 2012 hade Intellecta 385 medarbetare som varje dag ägnar sig åt kommunikation på ett eller annat sätt. De gör det inom ramen för en bredd av kompetenser och tio olika bolag, som arbetar med både affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Erbjudandet delas in i konsulttjänster (AO Consulting) och grafisk produktion och informationslogistik (AO Infolog). Kunderna är börsnoterade, privatägda, kooperativa och offentligt ägda bolag och organisationer av olika storlekar som behöver kommunicera med kunder, medarbetare, ägare och andra intressentgrupper.

Smidiga samarbeten

Intellecta har en platt organisation med liten overhead. Varje bolag ansvarar för sin egen verksamhet men bidrar samtidigt med tydliga spetskompetenser till koncernens totala erbjudande. Det finns öppna kommunikationskanaler och smidiga samarbeten mellan bolagen – när kundbehovet eller uppdraget kräver det. För att underlätta samarbetet inom koncernen harmoniseras infrastrukturer och arbetssätt, samtidigt som varje bolags huvudansvar är att renodla och vässa sin unika spets. På så sätt bygger vi in flexibilitet i våra kundrelationer och kan samtidigt erbjuda en oslagbar bredd och en mångfald spetskompetenser.

Intellecta arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter rådande marknadsförutsättningar genom strukturella och affärsmässiga initiativ. Häri ingår, förutom förvärv, även strategiska samarbeten med aktörer som kan komplettera vår tjänstepalett och ytterligare vässa vårt totalerbjudande. Det joint venture-bolag vi bildade med den danska webbyrån Propeople under sommaren 2012 är det senaste exemplet på denna strategi.

Medarbetarna är spetsen

Det är medarbetarna som i grunden står för Intellectas spetskompetenser och utgör därmed den främsta koncerntillgången. De är formellt anställda av de enskilda bolagen, men arbetar i en stor del av uppdragen med kollegor från sina systerbolag. Projektteamen sätts alltid samman utifrån kundens behov, med väletablerade dialogvägar och bolagsöverskridande processer, som ingår i koncernens strukturkapital. I uppdrag med särskilt komplexa behov, där kompetenser handplockas från flera bolag, arbetar projektgruppen under koncernens varumärke.

Consulting

Affärsområde Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikations- och varumärkesrådgivning på ledningsgruppsnivå. Här finns ledande varumärken och erkända kommunikationsrådgivare inom alla centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdiscipliner.

Infolog

Affärsområde Infolog är en komplett företagsgrupp med högspecialiserade produktionsbolag. Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler, inklusive avancerade lösningar för pre-media, webbshopar, butikskommunikation, distribution och logistik. I erbjudandet ingår allt från heltäckande reklambyråtjänster till avancerat effekt-, digital- och offsettryck och fysisk leverans till slutmottagaren.

 • Bysted Mer information

  ”Framtiden tillhör byråer som både kan bottna i strategisk rådgivning och genomföra aktiviteter fullt ut, oavsett plattform.”

  Bo Søby Kristensen, VD Bysted AS

  Bysted

  • Ort: Köpenhamn
  • Spets: Digital och upplevelsebaserad kommunikation
  • Erbjudande: Strategisk kommunikationsrådgivning och utförande inom digital-, redaktionell-, investerar- och hållbarhetskommunikation och PR.
  • webbplats: bysted.dk

  ”Prispressen i branschen som infann sig efter 2009 verkar fortfarande som en katalysator på marknaden för att lösa upp skiljelinjen mellan offline och online. Den gamla webbyrån är död. Och framtiden tillhör byråer som både kan bottna i strategisk rådgivning och genomföra aktiviteter fullt ut, oavsett plattform.

  Hos Bysted A/S erbjuder vi kunderna helheten och specialistkunnandet. Vi är fullservicebyrån, oavsett om kommunikationslösningen är digital eller inte, med ett integrerat synsätt på kommunikation och branding. Därför fortsätter vi på den inslagna vägen och ska särskilt fokusera på strategisk rådgivning, implementering av digitala projekt samt upplevelsekommunikation och branding.”

  Lea Kilde, Digital designer

  Bo Søby Kristensen, VD

 • Bysted MalmöMer information

  ”Vår spetsförmåga är att vara just en bred kommunikationsbyrå som utifrån ett varumärkestänk skapar starka, kreativa koncept i olika kanaler.”

  Ulrika Wærneman, VD Bysted Malmö

  Bysted Malmö

  • Ort: Malmö
  • Spets: Kreativ och konceptuell kommunikationsbyrå
  • Erbjudande: Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, visuell identitet, finansiell- och samhällskommunikation, webbtjänster, spacebranding.
  • webbplats: bysted.se

  ”Kunderna söker allt oftare en kommunikationsbyrå med bred kompetens: Från varumärkesstrategi, kreativa kommunikationskoncept till produktion i traditionella och nya kanaler. Man vill ha ett nära, proaktivt samarbete mellan kund och byrå som bygger på värde-gemenskap.

  Bysted AB ligger därför helt rätt i tiden. Vår spetsförmåga är att vara just en bred kommunikationsbyrå som utifrån ett varumärkestänk skapar starka, kreativa koncept i olika kanaler. Det är kunden som behöver alla våra kompetenser som har mest nytta av oss.”

  Ulrika Wærneman, VD

 • Finanstryck Mer information

  ”Från en informationsbärare, ett framtagningssätt och ett distributionssätt, går det idag att kombinera dessa lösningar näst intill i det oändliga.”

  Stefan Åkerling, affärsansvarig

  Finanstryck

  • Ort: Stockholm
  • Spets: Finansiell information
  • Erbjudande: Design, produktion, tryck och distribution av börsprospekt, årsredovisningar och finansiella rapporter.
  • webbplats: Finanstryck hos Ineko

  ”Vid börsintroduktioner, nyemissioner, uppköp och andra större finansiella transaktioner har våra kunder ett strikt regelverk för informationsgivning att förhålla sig till. Detta förändras inte nämnvärt över tid, men däremot förändras sättet att ta fram informationen på och hur den sprids. Från en informationsbärare, ett framtagningssätt och ett distributionssätt, går det idag att kombinera dessa lösningar näst intill i det oändliga. I takt med att informationskanalerna blir fler, datamognaden hos våra kunder ökar och sättet vi tar till oss information på förändras, kan det vara lätt att missa just det grundläggande i informationskraven.

  Här fyller vi inom Finanstryck en viktig funktion hos våra kunder. Utöver vår spetskompetens att flexibelt framställa och sprida börsrelaterad information, kan vi även agera konsultativt runt processen: Från prospektutformning till distribution och kontakter med Euroclear. Vi tar också en aktiv roll för att dra fördel av de synergier som uppstår vid framställning av prospekt, det vill säga att innehåll och material enkelt kan återanvändas i andra kanaler och för andra ändamål.”

  Stefan Åkerling, Affärsansvarig

 • Hilanders Mer information

  "…en ny generation strategisk internationell B2B-byrå med ett erbjudande inom affärsutveckling och kommunikation, oavsett arena…”

  Christina Karlsson Kazeem, VD

  Hilanders

  • Ort: Stockholm
  • Spets: B2B-kommunikation
  • Erbjudande: Strategisk fullservicebyrå med inriktning på B2B-kommunikation. Varumärkespositionering, kommunikationskoncept och affärsdriven kommunikation i alla kanaler, för större nationella och internationella varumärken.
  • webbplats: hilanders.se

  ”Förändringen går fort nu. Effektivisering är ledordet och vi ser på allvar en övergång till den digitala arenan även inom B2B. Kommunikationen online har ett starkt PR-fokus, men även ett mer klassiskt transaktionsnära spår. Oavsett arena är den enskilt största utmaningen för sälj- och marknadsavdelningarna att skapa tillräckligt mycket relevant innehåll.

  Den snabba förändringstakten kräver kortare strategicykler, en omläggning i affärsutveckling och ställer nya krav på kommunikationen. Hilanders har därför byggt upp en ny generation strategisk internationell B2B-byrå med ett erbjudande inom affärsutveckling och kommunikation. Vi arbetar i alla kanaler, från strategi till genomförande och uppföljning. Vi utvecklar inte bara starka och effektiva kommunikationskoncept utan är även specialister inom B2B content marketing och relationsbyggande. Att bygga förtroende och relation med målgruppen kräver noggrannhet och god planering. Vi lägger därför stor vikt vid aktiveringen av våra idéer, i nära samarbete med våra kunder.”

  Christina Karlsson Kazeem, VD

 • InekoMer information

  ”Vår spets är helt klart våra system i kombination med en helhetslösning i form av byrå, tryck, webb/digitala lösningar, lager och distribution.”

  Johan Stålhäll, VD

  Ineko

  • Spets: Helhetslösningar
  • Erbjudande: Kampanjkoncept, reklambyråproduktion, offset- och digitaltryck, avancerat effekttryck, point-of-sale-produktion, samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av digitala och tryckta kommunikationsbärare.
  • webbplats: ineko.se

  ”Våra kunder har fortsatt fokus på helhetslösningar. Offsetproduktion kommer att minska och upplagor fortsätter gå ner, men istället utvecklas trycksaken åt det exklusiva hållet med mer effekter samt digitala kopplingar och augmented reality. Det viktiga är att skapa kringtjänster till trycksaken, så utvecklingen mot det digitala blir än mer viktig för oss. Vår satsning mot handeln fortsätter och vi kommer att vidareutveckla oss mot exklusiva förpackningar inom förpackningsindustrin.

  Vi satsar mycket på att bygga ut vårt webbsystem för att kunna serva kunderna ännu bättre. Via våra system kommer man att kunna trycka ”rätt upplagor” och på så sätt minska sina lagerbehov - och spara kostnader. Vår spets är helt klart våra system i kombination med en helhetslösning i form av byrå, tryck, webb/digitala lösningar, lager och distribution.”

  Johan Stålhäll, VD

 • Intellecta Corporate Mer information

  ”Med både digital och redaktionell spetskompetens har Intellecta Corporate unika förutsättningar som strategisk kommunikationspartner till våra uppdragsgivare”

  Anders Borg, VD

  Intellecta Corporate

  • Ort: Stockholm
  • Spets: Digital kommunikation med journalistisk och finansiell spets.
  • Erbjudande: Strategisk kommunikationsrådgivning och utförande inom digital-, redaktionell-, investerar- och hållbarhetskommunikation och PR.
  • webbplats: intellectacorporate.se

  ”Kraven på kommunikationsinsatserna är höga - de ska vara konsekventa, kreativa och effektiva - och kraven på de kommunikationsrådgivare man väljer att samarbeta med är minst lika höga. Trovärdighet, uthålligt hög kvalitet och förmåga att vara en partner inom alla centrala kommunikationsområden är ett måste. Den digitala revolutionen fortsätter med oförminskad styrka och vi går nu in i nästa utvecklingsfas, då kraven på innehållet står i centrum. Kvalitet, kreativitet och attraktionskraft i innehållet blir en minst lika viktig konkurrensfaktor som snabbhet och tillgänglighet.

  Content marketing har blivit ett allt viktigare kommunikationsbegrepp. Med både digital och redaktionell spetskompetens har Intellecta Corporate unika förutsättningar som strategisk kommunikationspartner till våra uppdragsgivare. Tillsammans med våra stimulerande och krävande kunder arbetar vi hela tiden för att ytterligare höja nivån på vårt arbete - oavsett om det gäller strategisk rådgivning eller lösning av konkreta kommunikationsinsatser.”

  Anders Borg, VD

  Susanne Glennegård, Senior rådgivare

 • Intellecta Propeople Mer information

  ”Som Europas största Drupalutvecklare kan vi nu skapa heltäckande och moderna digitala kommunikationslösningar - hela vägen från strategi och design till teknologi.”

  Mikkel Noe Westh, Specialist digital strategi

  Intellecta Propeople

  • Spets: webbutveckling
  • Erbjudande: Intellecta AB och den danska webbyrån Propeople samarbetar genom ett joint venture-bolag, som vi äger till lika delar, för alla koncernens digitala kunduppdrag. Propeople är ett webbutvecklingsbolag med kärnkompetens inom digitala lösningar baserade på Drupalplattformen. Propeople har även stort kunnande av Episerver, Sharepoint och mobila applikationer.

  "Idag är det allt oftare kommunikations- och marknadsavdelningarna som har de digitala ambitionerna, inte IT-avdelningarna. Förutom att kommunikation och sälj hamnar tydligare i centrum, så ökar användarnas krav på de digitala lösningarna.

  Detta ger vårt joint venture-bolag en särskilt stark position då vi kan tillmötesgå kundbehoven på ett samlat sätt utan att behöva begränsa oss till teknologi. Som Europas största Drupalutvecklare kan vi nu skapa heltäckande och moderna digitala kommunikationslösningar - hela vägen från strategi och design till teknologi."

  Mikkel Noe Westh, Specialist digital strategi

  Thomas Pedersen, Chef för kundrelationer

 • Ontime Mer information

  "OnTime är en liten, mycket serviceinriktad och snabbfotad organisation som kan möta arbetstoppar.”

  Mats Carlsson , Affärsansvarig

  Ontime

  • Spets: Logistik
  • Erbjudande: Digitaltryck, plock och pack från lager, webbshop, adressering, kuvertering och portooptimering samt distribution och kampanjhantering.
  • webbplats: ontime.se

  ”Vi ser fler riktade och personifierade kampanjer och utskick. Upplagorna är mindre och ledtiderna kortare. Samtidigt ökar efterfrågan på systemlösningar och systemstöd med integrering av beställning av nytryck eller variabeltryck i kombination med lagerlagt material.

  OnTime är en liten, mycket serviceinriktad och snabbfotad organisation som kan möta arbetstoppar.

  Vi har ett nära samarbete med Ineko där vi tillsammans har arbetat fram ett effektivt flöde från press till slutmottagare.”

  Mats Carlsson , Affärsansvarig

 • Rewir Mer information

  ”Starka varumärken byggs av handling, att varje dag leverera på sitt varumärkeslöfte.”

  Anne Årneby, VD

  Rewir

  • Ort: Stockholm
  • Spets: Strategi med varumärket som ledstjärna
  • Erbjudande:Strategisk varumärkesbyrå med ett holistiskt perspektiv på varumärkesutveckling; från insikt, strategi och design till implementering, upplevelser, event och film.
  • webbplats: rewir.se

  ”För många företag blir det allt tydligare att tillväxtmöjligheterna inte finns i Sverige eller i Europa. Västerländska varumärken betraktas ofta som premium, till exempel i Kina, vilket skapar behov av varumärkesstrategisk navigering både vid nyetablering och expansion. Rewir har expertisen för att kunna utnyttja tillväxtpotentialen som finns i Kina. Vi kan möta kunden både på hemmaplan - och där möjligheterna finns.

  Jag ser också ett tydligt skifte från ord till handling. När miljoner budskap snurrar i allt snabbare fart i allt fler kanaler, tappar orden sin betydelse. Starka varumärken byggs av handling, att varje dag leverera på sitt varumärkeslöfte. Vi fokuserar på ”actions” - snackar mindre och gör mer. För våra kunder bygger vi strategiprocesser som gör det möjligt att stämma av och justera i realtid. Här är digitala verktyg en nyckel och Rewir förstärker därför sitt erbjudande genom förvärv av den digitala implementeringsbyrån Idellum.

  Det är också allt viktigare att varumärken befolkas av rätt person på rätt plats, då den enskilde medarbetaren är nyckeln i all varumärkesutveckling. Det gör Rewirs erbjudande och erfarenhet inom employer branding intressant, och därför lanserar vi en rad nya tjänster på området under 2013.

  Anne Årneby, VD

 • Strålins Mer information

  ”Hela tanken är att underlätta för våra kunders marknadsavdelningar att jobba med det de är bäst på, medan vi gör det vi är bäst på.”

  Erik Lundgren, Sälj- och marknadsansvarig

  Strålins

  • Spets:Helhetslösningar
  • Erbjudande: Fullservicetryckeri med offset, digital- och effekttryck samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av tryckta kommunikationsbärare, lager, logistik och distribution
  • webbplats: stralins.se

  ”De traditionella offsetupplagorna sjunker och kunderna ställer högre krav på korta leveranstider och kreativa lösningar. Efterfrågan på tjänster som företagen själva gör eller har gjort ökar, såsom lagring och distribution av marknadsmaterial.

  Med hjälp av den digitala trycktekniken, vårt webbaserade systemstöd Intellecta Core och plattformen Ineko Direkt erbjuder vi våra kunder effektiva helhetslösningar. Från att tidigare endast ha levererat trycksaker i olika former, erbjuder vi nu hantering av allt marknadsmaterial. I vårt lager finns både sådant vi tillverkat och produkter från andra leverantörer. Detta kompletteras av ”print-on-demand”-produkter som kan anpassas och personifieras utifrån mallar. Hela tanken är att underlätta för våra kunders marknadsavdelningar att jobba med det de är bäst på, medan vi gör det vi är bäst på.”

  Erik Lundgren, Sälj- och marknadsansvarig


Styrelse

Richard Ohlsson

Richard Ohlson

Styrelseordförande

Född: 1946. Styrelseordförande, invald 2006 (styrelseordförande sedan 2012) Utbildning: Ekonomi & marknadsföring, Stockholms Universitet. Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Revisions- och Ersättningsutskotten. Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, styrelseledamot i Intellecta AB 2006 - Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Beckmans Designhögskola, ordförande i Stiftelsen Gundua. Övrigt: Tidigare vd för Intellecta Corporate samt vice koncernchef i Intellecta AB. Aktieinnehav i Intellecta: 441 525 B-aktier. Ej oberoende styrelseordförande i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Lars Fredrikson

Lars Fredrikson

Styrelseledamot, invald 2006

Född: 1946. Utbildning: Grafisk yrkesutbildning. Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet. Huvudsysselsättning: Senior Advisor. Tidigare ledande befattningar: Vd och koncernchef i Intellecta AB 1984-2003. Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund, ordförande/ledamot i Integraf Bryssel, ledamot i Svenskt Näringsliv, ledamot i Sveriges Industriförbund. Aktieinnehav i Intellecta: 108 000 A-aktier och 133 292 B-aktier med familj. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Claes Dinkelspiel

Claes Dinkelspiel

Styrelseledamot, invald 2004

Född: 1941. Utbildning: Civilekonom, Dipl. Insead. Styrelseuppdrag: Ordförande i Gummesson gruppen AB, MPS Holding AB och Nordnet AB, ledamot i Småföretagsinvest AB, Prevas AB m fl., Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Gundua. Aktieinnehav i Intellecta: 10 000 B-aktier. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Pål Hodann

Pål Hodann

Styrelseledamot, invald 2012

Född: 1973. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet. Huvudsysselsättning: Egen verksamhet inom företagsrådgivning. Tidigare ledande befattningar: Ansvarig för Corporate Finance HQ Bank och Remium AB, investment manager Spray Ventures. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fasty AB, Globesoft management systems AB, Atronic försäljnings AB, Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB. Aktieinnehav i Intellecta: 0. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Leila Swärd Ramberg

Leila Swärd Ramberg

Styrelseledamot, invald 2012

Född: 1962. Utbildning: Jur. kand. Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Ersättningsutskottet. Huvudsysselsättning: Grundare och Partner för Theia AB, Ramberg Advisory, Sintana Invest AB. Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing Ericsson Radio Systems AB, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lastbilsbolaget G Persson AB, ledamot i Theia AB. Aktieinnehav i Intellecta: 100 B-aktier. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Gunnar Mannerheim

Gunnar Mannerheim

Styrelseledamot, invald 2009

Född: 1945. Utbildning: Ingenjör. Huvudsysselsättning: Grundare av MCII Holding. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i GTM Holding A/S, M6 Capital AB, Mannerheim Invest AB, ScanProp Development AB, ScanProp Holding AB. Aktieinnehav: 1 267 848 B-aktier. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Carola Määttä

Carola Määttä

Styrelseledamot, invald 2011

Född: 1961. Utbildning: Economy, Planning & Marketing, LPU, IFL Stockholm School of Economics, RMI Berghs School of Communication Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Ersättningsutskottet. Huvudsysselsättning: Kommunikationsdirektör på Proffice AB. Tidigare ledande befattningar: CEO Ogilvy Group Sweden, CEO Tank/Young & Rubicam, CEO Tank/Hallstedt & Hvid. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i North Kingdom AB, ordförande i Administration & Customer Solutions. Aktieinnehav i Intellecta: 0. Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Koncernledning

Yann Blandy

Yann Blandy

VD och koncernchef

Född: 1971. Utbildning och bakgrund: DESS Human Resources & Industrial Relations, Sorbonnes Universitet, Paris. Tillträdde som koncernchef för Intellecta 13 augusti 2012 och kommer närmast från positionen som vd för Cision Europe. Företagsledande befattningar sedan 1997. Styrelseuppdrag: Inga. Aktieinnehav: 34 520 B-aktier, 15 000 optionsrätter.

Zofia Hansson

Zofia Hansson

Ekonomi och finansdirektör i Intellecta AB

Född: 1952. Utbildning och bakgrund: Ekonomie magister samt företagsledarutbildning, Handelshögskolan Warszawa. Företagsledande befattningar sedan 1984, vvd och CFO i ABS Byggsystem AB 1984-94. Styrelseuppdrag: Inga. Aktieinnehav: 13 000 B-aktier, 10 000 optionsrätter.

Anders Borg

Anders Borg

VD och senior rådgivare på Intellecta Corporate AB

Född: 1958. Utbildning och bakgrund: Journalistexamen från Stockholms universitet. Kom till Intellecta 2001 från Svenska Dagbladet, där han var redaktionschef och chef för Närings-livsredaktionen. Styrelseuppdrag: Inga. Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter.

Lotta Boman

Lotta Boman

Informations- och kommunikationschef i Intellecta AB

Född: 1955. Utbildning och bakgrund: Civilekonom i internationell ekonomi, Uppsala Universitet samt diplomerad affärscoach. Kom till Intellecta via förvärvet av Hilanders AB 2008. Företagsledande befattningar sedan 1986. Styrelseuppdrag: Inga. Aktieinnehav: 0.

Anne Årneby

Anne Årneby

VD på Rewir

Född: 1963. Utbildning och bakgrund: Master of Science in Economics and Business, Linköpings Universitet. Executive Leadership Course, London Business School. Kom till Intellecta våren 2012 från positionen som CEO McCann Worldgroup Sweden. Företagsledande befattningar sedan 1988. Styrelseuppdrag: Ledamot i Pilum AB. Ordförande i Commercial Advisory Board Skellefteå Kraft. Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter.

Björn Anderson

Björn Anderson

Affärsområdeschef Intellecta Infolog

Född: 1954. Utbildning och bakgrund: Grafisk yrkesutbildning. I grafiska branschen sedan 1970 och företagsledande befattningar sedan 1992. Styrelseuppdrag: Ledamot i Grafiska Företagens Förbund och i Grafiska Industri­föreningen i Stockholm. Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.